Yaratıcı İstanbul Senaryosu yol göstermeye devam ediyor

YEKON‘un İstanbul Kalkınma Ajansı destekli Yaratıcı İstanbul Atölyeleri çıktısı olarak görülen Domus Academy hocalarından Giovanni Lanzone ve benim katkı sunduğumuz Yaratıcı İstanbul Senaryosu stratejik açılımlar sunduğu için geçerliliğini koruyor. İstanbul’un yaratıcı şehir yarışında geriye düşmemesi için bilimsel bir bakış açısı sunan kısa video İstanbul Ticaret Odası’nda yapılan Atölyeler lansman toplantısında ilk defa yayınlandı.

Kültür Envanteri Projesi ve İstanbul için Değerlendirme

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi içinde TÜBA,Kültür Bakanlığı CCP ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin dahliyle oluşturulan envanter ve sektör raporlarına aşağıdakibağlantıdan erişilinebilinir.

Kültür Envanteri Web Sitesi