Kültür Envanteri Projesi ve İstanbul için Değerlendirme

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi içinde TÜBA,Kültür Bakanlığı CCP ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin dahliyle oluşturulan envanter ve sektör raporlarına aşağıdakibağlantıdan erişilinebilinir.

Kültür Envanteri Web Sitesi

Yaratıcı Endüstriler Hakkında Güncel Yazılar

Merhabalar Yaklaşık 13 sektörü içinde barındıran ve ekonomik kalkınma için yeni umut olarak görülen Yaratıcı Endüstrilerin Türkiye ve dünya örneklerini bu ortamda paylaşmayı amaçlıyorum