Kültür Envanteri Projesi ve İstanbul için Değerlendirme

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi içinde TÜBA,Kültür Bakanlığı CCP ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin dahliyle oluşturulan envanter ve sektör raporlarına aşağıdakibağlantıdan erişilinebilinir.

Kültür Envanteri Web Sitesi